ANALITIČKI STAV

OPIS SEMINARA

Psihoanalitički stav objedinjuje etiku, obezbeđivanje psihoanalitičke situacije sa jasno određenim granicama, kao i refleksiju analitičara na svoj klinički rad.

Ova serija seminara povezaće prezentacije iz kliničke prakse sa tekstovima koji opisuju važne aspekte psihoanalitičkog stava. Svaki seminar biće struktuiran oko proučavanja teksta, nakon čega će se naredni seminar baviti prezentacijom slučaja od strane polaznika. Na ovaj način, seminar će stvoriti prostor za razmišljanje o razvoju psihoanalitičkog stava.

Počećemo sa proučavanjem uslova u odnosu sa pacijentom neophodnih kako bi se pristupilo nesvesnom, nakon čega ćemo preći na proučavanje psihoanalitičke situacije i njenih granica. Fokus na primere ugrožavanja ovih granica pomoći će nam da razvijemo razumevanje samih granica i važnosti postojanja etičkih pravila.

PLAN SEMINARA I LITERATURA

Osnovna literatura koju ćemo proučavati na temu granica i etičkih pravila biće:

Glen Gabbard; Boundaries and Boundary Violations in Psychoanalysis, Chap 1, 2 and 3, 2nd Edition

Mercer; Ethics and Psychoanalysis, unpublished presentation in Belgrade Seminars.

A-M Sandler; Institutional Responses to boundary violations: the case of Masud Kahn, IJPA, 2004

Odnosom između etike i mogućih posledica transfera i kontratransfera bavio se Ron Britton (Ron Briton) u svom istorijskom pregledu porekla psihoanalitičkog tretmana.

Britton; Hysteria I, Anna O: getting in on the act. In: Sex, Death and The Superego.

Britton; Hysteria II: Sabina Spielrein, sex, death and psychoanalysis. In: Sex, Death and The Superego.

Psihoanalitički stav zasniva se na višeslojnoj prirodi emotivne komunikacije. Sledeći tekstovi klajnijanskih autora opisuju otkriće kliničkih činjenica i upotrebu psihoanalitičke teorije, a kako bi što detaljinije opisali ovaj stav:

Steiner; Lectures on Technique by Melanie Klein, Pt 1, Introduction.

O’Shaughnessy; The absent object. In: Collected Papers, Enquiries in Psychoanalysis.

Money-Kyrle; Normal Countertransference and some of its deviations. In: Melanie Klein Today Vol 2. Mainly Practice.

O’Shaughnessy; Words and Working Through. In: Collected Papers, Enquiries in Psychoanalysis.

Joseph; Transference: the Total Situation. In: Melanie Klein Today Vol. 2. Mainly Practice.

O’Shaughnessy; Can a liar be psychoanalysed. In Collected Papers, Enquiries in Psychoanalysis.

Bion; Notes on memory and desire. In: Melanie Klein Today Vol. 2. Mainly Practice.

Riesenberg-Malcolm; The 3 W’s , What Where and When, the rationale of interpretation. In: Collected Papers, On Bearing Unbearable States of Mind.

JEZIK SEMINARA

Seminar će biti engleskom jeziku, osim ukoliko učesnici ne odluče da se seminar odvija sa prevodiocem.

VODITELJ SEMINARA

Michael Mercer (Majkl Merser) je viši psihoanalitičar i bivši potpredsednik Britanskog psihoanalitičkog društva. Bivši je predsednik Komiteta za etiku i Komiteta za kliničke aktivnosti BPAS. Predsedavao je Komitetom za profesionalne standarde Britanskog psihoanalitičkog saveta (BPC), i nekadašnji je direktor Odseka za odrasle pri Tavistok klinici. Bio je viši upravnik službe za mentalno zdravlje u Kengsingtonu i Čelsiju u Londonu. Pored kliničkog rada i supervizije, organizacije i problemi profesionalne saradnje su njegov dugogodišnji interes. Autor je rada Bearable or Unbearable: Unconscious communication in management (2008).