KLINIČKI SEMINAR

OPIS SEMINARA

Cilj ovog seminara je da učesnicima pomogne u praktičnom radu sa pacijentom, bio on u psihoterapiji/psihoanalizi ili u drugoj vrsti odnosa na koji se može primeniti psihodinamsko učenje i razmišljanje (socijalni rad, obrazovanje, ostale pomažuće profesije ili interes za njih). Rad seminara će, pre svega, biti usmeren ka prepoznavanju najranijih psiholoških stanja i odnosa sa najvažnijim osobama iz okoline koji iz njih proizilaze. Polje razmatranja će, pre svega, mada ne isključivo, biti odnos sa terapijskom figurom.

Seminar će se odvijati svake druge nedelje u trajanju od 80 minuta. Grupa će imati najviše 10 članova. Prilikom formiranja grupe, vodiće se računa da učesnici imaju sličan nivo praktičnog iskustva. Od učesnika se očekuje da donesu primere iz sopstvene prakse.

VODITELJ SEMINARA

Dr Gordana Batinica je psihijatar i trening analitičar i supervizor Britanskog psihoanalitičkog društva; dečiji je psihoterapeut koja je svoju edukaciju završila na Tavistok klinici. Od dolaska u London 1989. godine, do 2003. godine, radila je na različitim klinikama pri Nacionalnoj službi za zdravlje (NHS) kao psihijatar i dečiji psihoterapeut. Od 2003. godine radi isključivo kao psihoanalitičar u privatnoj praksi. Paralelno predaje i supervizira u Velikoj Britaniji (u Londonu i Oksfordu) i inostranstvu (u Srbiji i Belorusiji). Nekadašnji je vanredni predavač na Odeljenju za odrasle na Tavistok klinici. Trenutno je sekretar Komiteta za edukaciju Britanskog psihoanalitičkog društva (BPAS). Rođena je u Beogradu gde je završila gimnaziju i Medicinski fakultet sa specijalizacijom iz neuropsihijatrije. Do odlaska u London, radila je na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu pri Kliničkom centru u Beogradu. Član je Centra za psihoanalizu: klinika & teorija u Beogradu.