OPSERVACIJA BEBA

OPIS SEMINARA

Cilj ove serije seminara je da se polaznici seminara na direktan način upoznaju sa uobičajenim razvojnim procesima, ali i da steknu sposobnost da prepoznaju rane znake emocionalnih poremećaja i poremećenih odnosa u njihovom nastajanju, pre nego što oni postanu duboko usađeni i teško promenljivi modeli ponašanja.  

Seminari će se odvijati jednom nedeljno preko Zoom-a. Trajanje svakog seminara je 80 minuta. Postojaće dve seminarske grupe, svaka sa članstvom do najviše 6 polaznika.

VODITELJKE SEMINARA

dr Tanja Nešić je konsultant dečije i adolescentne psihoterapije edukovana na Tavistok klinici. Pre treninga za dečijeg i adolescentnog psihoterpaeuta završila je kliničku psihologiju. Niz godina bila je direktor službe i klinički direktor unutar Nacionalne zdravstvene službe (NHS), Službe za mentalno zdravlje dece i adolescenata (CAMHS) gde je bila odgovorna za pružanje usluga dečije i adolescentne psihoterapije u pet dečijih i porodičnih klinika (CFCS) koje su pokrivale veliko geografsko područje. Trenutno radi kao klinički direktor nezavisne službe za mentalno zdravlje dece i adolescenata gde predvodi multidisciplinarni tim i tim sudskih veštaka, kao i u privatnoj praksi. Konsultuje i supervizira u Velikoj Britaniji i u inostranstvu, i predaje na Tavistok klinici u Londonu. Rođena je u SFRJ, gde je živela do odlaska u Veliku Britaniju 1988. godine.

dr Marija Stojković je psihijatar i dečiji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut, i psihoterapeut para roditelj-beba. Posle specijalizacije psihijatrije u Beogradu, edukovala se u Londonu na Tavistok klinici i u Ana Frojd Centru. Za dečijeg i adolescentnog psihoanalitičkog psihoterapeuta kvalifikovala se 2004. godine, a 2016. i za psihoanalitičkog psihoterapeuta para roditelj–beba. Radila je kao dečiji i adolescentni konsultant-psihoterapeut u Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS) u Londonu, gde je bila i supervizor edukanata iz dečije i adolescentne psihoterapije. Tokom dve decenije rada u Velikoj Britaniji, predavala je na Tavistok klinici, Centru za psihoanalitičke studije Univerziteta u Eseksu, i Ana Frojd Centru gde od 2015. godine vodi seminare iz opservacije beba i gde je do 2017. godine vodila i opservacijski modul na dva master programa. Opservaciju beba takođe je vodila i u Asocijaciji za grupne i individualne psihoterapeute (AGIP) u Londonu. Trenutno je edukator UDAPS-a u Beogradu, i gostujući predavač na Tavistok klinici i Ana Frojd Centru u Londonu. Član je Asocijacije dečijih psihoterapeuta (ACP) Velike Britanije.

CENA

Učesnici programa Opservacije beba u obavezi su da pohađaju seminare o učenjima Melani Klajn i Donalda Vinikota:

Opservacija beba + Klajn + Vinikot = 15 EUR po sesiji po osobi 

Ukupno = 900 EUR po akademskoj godini