Koji termin Vam najviše odgovara za seminar Opservacija beba?


(Ukoliko Vam sva tri termina odgovaraju, možete odabrati sve tri opcije)