RANI OBJEKTNI ODNOSI U PRAKSI

DVOGODIŠNJI PROGRAM EDUKACIJE

OKTOBAR 2023 – JUN 2025.

Centar za psihoanalizu: klinika & teorija (Beograd) otvara upis za dvogodišnji program edukacije na temu ranih objektnih odnosa u praksi.

CILJ PROGRAMA EDUKACIJE

Cilj programa edukacije je da pomogne učesnicima da, pre svega, razviju sposobnost da prepoznaju rana emocionalna stanja, da ih razumeju i da nauče kako da se sa njima nose u praksi.  

Rana stanja uma su moćni podsticaj i važan temelj psihološkog razvoja i delovanja ličnosti. Ona utiču na uspostavljanje obrazaca u najranijem detinjstvu koji će značajno odrediti način na koji će osoba dalje uspostavljati odnose sa svojom okolinom, rešavati probleme, učiti, tolerisati frustracije, bol i anksioznost.

Poremećaji ovih najranijih odnosa (roditelj-beba) donose patnju i mogu u značajnoj meri da osujete razvoj ličnih sposobnosti i budu prepreka u uspostavljanju zrelijih odnosa sa drugima u okviru porodice, vršnjačke grupe, profesionalnih i svih drugih odnosa u društvu. Često su izvor složenih problema u ponašanju i funkcionisanju koje je teško razumeti. Isto tako, uzrok su teško rešivih problema kako u primenjenim oblicima psihoterapije (sve „pomažuće profesije“) tako i u psihoterapijskom/ psihoanalitičkom odnosu gde mogu dovesti do ozbiljnog zastoja ili neuspeha u terapijskom procesu. Jedan od ključnih doprinosa teorija objektnih odnosa je u unapređenom razumevanju tih najranijih stanja, kao i u korenitoj promeni u tehnici psihoterapije, psihoanalize i izvedenih terapeutskih pristupa, a koje su iz tog razumevanja izrasle.

Praksa psihoterapije i psihoanalize i njenih primenjenih oblika pre svega zavisi od sposobnosti terapeuta da čuje, oseti i razume na dubokom nivou osobu kojoj pokušava da pomogne, osluškujući sopstvena emocionalna stanja. Cilj ovog programa edukacije je da polaznici povećaju svoju osetljivost i prošire i prodube svoj emocionalni opseg, pre svega kroz praktično iskustvo. (Vidi opis pojedinačnih seminara)

SADRŽAJ PROGRAMA EDUKACIJE

Program edukacije podeljen je na dve godine tokom kojih će učesnici moći da odaberu pohađanje teorijskih, kliničkih seminara i posebnog programa opservacije beba. Teorijski i klinički seminari se mogu pohađati zasebno. Učesnici Opservacije beba su, međutim, obavezni da pohađaju i seminare o doprinosu učenja Melani Klajn i Donalda Vinikota. Klinički seminari će se odvijati u zatvorenim grupama.

Preporučuje se pohađanje „sržnih“ seminara zajedno: Opservacija beba, Melani Klajn seminar, Donald Vinikot seminar, i jedan od kliničkih seminara.

Početak programa je oktobar 2023. godine. Seminari će biti grupisani u okviru trimestara:

PRVA GODINA

DRUGA GODINA

Oktobar – Decembar 2024. Januar – Mart 2025. April – Jun 2025.
Opservacija beba 2 (10)
Opservacija beba 2 (10)
Opservacija beba 2 (10)
Doprinos savremene klajnijanske teorije (10)
Doprinos savremene klajnijanske teorije (10)
Doprinos Donalda Vinikota i nastavljača (10)
Klinički seminar 2 (5)
Klinički seminar 2 (5)
Klinički seminar 2 (5)
Rad sa decom, adolescentima i roditeljima 2 (10)
Rad sa decom, adolescentima i roditeljima 2 (10)
Rad sa decom, adolescentima i roditeljima 2 (10)
Analitički stav 2 (5)
Analitički stav 2 (5)
Analitički stav 2 (5)

Prosečno potrebno vreme u slučaju pohađanja „sržne“ grupe seminara (Opservacija beba, Melani Klajn, Vinikot, klinički seminar) je 4 sata nedeljno.

Svaki seminar će trajati 80 minuta. Vreme održavanja seminara će uglavnom biti van uobičajenih radnih časova. Seminari će se održavati onlajn, preko Zoom platforme.

JEZIK SEMINARA

Svi seminari će biti na srpskom jeziku sem kliničkog seminara „Analitički stav“ koji će biti vođen na engleskom jeziku, osim ukoliko učesnici ne odluče da se seminar odvija sa prevodiocem.

ZA KOGA JE PROGRAM EDUKACIJE?

Seminari su pogodni za sve zainteresovane, bez obzira na profesiju ili iskustvo, kao i za one koji već rade u „pomažućim profesijama“ ili se spremaju za njih. Može biti i od koristi i već kvalifikovanim psihoterapeutima / psihoanalitičarima raznih orijentacija koji će u slučaju dovoljnog broja zainteresovanih oformiti posebnu grupu.

LITERATURA

Za svaki seminar biće pripremljena hrestomatija obaveznih tekstova.

USLOVI ZA PRIJEM

Zainteresovani treba da pošalju na mejl registracija@psihoanaliza.edu.rs prijavu koja sadrži kratko pismo sa objašnjenjem zašto žele da pohađaju seminar, detaljan CV i dve preporuke od profesionalaca koji poznaju kandidatov rad/ličnost. Na osnovu tih dokumenata biće sastavljena uža lista kandidata, koji će zatim biti intervjuisani kako bi se procenila pogodnost određenog kursa za njihov profesionalni razvoj, kao i njihova spremnost za izabrani/e seminar/e.

Kandidati koji se ne prijavljuju za Opservaciju beba, nisu u obavezi da pošalju i dva pisma preporuke, već će za njihov prijem, uz CV i prateće pismo, biti dovoljan intervju sa članovima stručnog dela Centra.  

ROK ZA PREDAJU PRIJAVA

10. jun 2023.

PREDAVAČI

dr Brankica Aćimović, psihijatar, psihoanalitičarka BPD-a, članica Centra za psihoanalizu: klinika & teorija

dr Gordana Batinica, psihijatar, trening analitičar i supervizor Britanskog psihoanalitičkog društva,
dečiji psihoterapeut, član Centra za psihoanalizu: klinika & teorija

Michael Mercer (Majkl Merser), viši član i bivši potpredsednik Britanskog psihoanalitičkog društva

dr Tanja Nešić, konsultant dečiji i adolescentni psihoterapeut, klinički psiholog, članica ACP UK, London

dr Biljana Pirgić, dečiji psihijatar, psihoanalitičarka BPD-a i dečija i adolescentna
psihoterapeutkinja UDAPS-a, članica Centra za psihoanalizu: klinika & teorija

dr Marija Stojković, psihijatar, dečiji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut UDAPS-a, psihoterapeut para roditelj-beba, članica ACP UK, London

CENA

Cene individualnih sesija i po osobi:
1 seminar: 45 EUR
2 seminara: 2×23 EUR
3 seminara: 3×15 EUR
4 seminara: 4×15 EUR 
5 seminara: 5×15 EUR

 (U slučaju pohađanja ‘sržnih’ seminara Opservacija beba + Melani Klajn / Vinikot + Klinički seminar mesečna cena iznosi 180 EUR) 

NAPOMENA: Svim polaznicima sa finansijskim poteškoćama Centar će pružiti olakšice i pomoć.

Za sva pitanja kontaktirajte nas na: kontakt@psihoanaliza.edu.rs