PREDAVAČI

Michael Brearley (Majkl Brirli) je viši psihoanalitičar (Fellow) Britanskog psihoanalitičkog društva, kojim je predsedavao od 2008. do 2010. godine. Pre psihoanalitičkog treninga, predavao je filozofiju na Univerzitetu u Njukaslu, a kao profesionalni igrač kriketa bio je skoro četiri godine kapiten engleske reprezentacije. Od kvalifikacije on pre svega radi kao analitičar u privatnoj praksi u Londonu i paralelno predaje i edukuje iz različitih oblasti psihoanalize. U svojoj dugoj profesionalnoj karijeri, radio je kao bolničar na klinici za emocionalne poremećaje adolescenata, u školskom savetovalištu i lokalnoj psihoterapeutskoj službi. Deset godina je predsedavao Sekcijom za primenjenu psihoanalizu Britanskog psihoanalitičkog društva. Njegove knjige (The Art of Captaincy 1985, On Form 2017, and Spirit of Cricket: Reflections on Play and Life, 2021) pokušavaju da uvedu psihoanalitički stav u sport i druge oblasti.

Dr Avi Shmueli (Avi Šmueli) je viši psihoanalitičar (Fellow) Britanskog psihoanalitičkog društva i psihoanalički psihoterapeut za parove. Završio je kliničku psihologiju i doktorirao na Univerzitetskom koledžu u Londonu (UCL). Radio je za Nacionalnu zdravstvenu službu (NHS), Ana Frojd Centar, i niz godina u Odseku za odnose Tavistok klinike. Trenutno radi u privatnoj praksi i šef je Odeljenja za razvode i rastave u okviru Odseka za odnose Tavistok klinike. Takođe je ocenjivač na magistarskom programu iz psihoanalitičke teorije na Univerzitetskom koledžu u Londonu (UCL). Njegovo široko polje intereseovanja uključuje i primenu kliničkih psihoanalitičkih principa na rad u građanskim, porodičnim i krivičnim parnicama.

Susan Lawrence (Suzan Lorens) je trening analitičar i supervizor Britanskog psihoanalitičkog društva trenutno u privatnoj praksi u Londonu. Predaje i radi kao supervizor širom Velike Britanije i u inostranstvu. Član je Fondacije Melani Klajn (Melanie Klein Trust). Predsedavala je Komitetom za spoljne veze Britanskog psihoanalitičkog društva i jedan je od autora knjige u pripremi On being oneself. Clinical explorations in identity from John Steiner’s Workshop.

Denis Flynn (Denis Flin) je trening analitičar i supervizor Britanskog psihoanalitičkog društva, dečiji analitičar (IPA) i dečiji psihoterapeut (Tavistok klinika). Predsednik je Komiteta za edukaciju Britanskog psihoanalitičkog društva. Ima dugogodišnje iskustvo u radu za Nacionalnu zdravstvenu službu (NHS) kao i u privatnoj praksi. Bavi se psihoanalitičkom edukacijom na Institutu za psihoanalizu, i počasni je stariji predavač Univerzitetskog koledža u Londonu (UCL), kao i vanredni profesor Univerziteta u Eseksu. Aktivan je na međunarodnoj sceni gde se bavi kliničkom supervizijom kandidata i analitičara širom sveta (Nemačka, Irska, Australija), kao i u studijskim grupama u Francuskoj, SAD-u, Brazilu i Maroku. Njegovi objavljeni radovi bave se dečijom i adolescentskom psihoanalizom, kao i delom Vilfreda Biona. Autor je knjige Severe Emotional Disturbances in Children and Adolescents: Psychotherapy in Applied Contexts (2004), i jedan je od urednika knjige The Internal and External Worlds of Children and Adolescents: Collaborative Therapeutic Care (2003).

Angela Joyce (Anđela Džojs) je trening analitičar i supervizor Britanskog psihoanalitičkog društva, dečiji psihoanalitičar koja je svoju edukaciju završila pri Ana Frojd Centru u Londonu, gde je bila pionir psihoanalitičke psihoterapije za roditelje i odojčad. Takođe je dugi niz godina bila deo rukovodstva Službe za dečiju psihoterapiju Centra. Trenutno je predsednica Vinikotove fondacije (Winnicott Trust) i deo je rukovodstva Fondacije “Squiggle”. Radi i kao stariji predavač na Univerzitetskom koledžu u Londonu (UCL). Jedna je od vodećih stručnjaka za delo Donalda Vinikota i njen rad je pre svega fokusiran na psihodinamiku ljudskog razvoja. Priredila je knjigu Donald W. Winnicott and the History of the Present (2017), koautor je knjige The Practice of Parent Infant Psychotherapy (2005 & 2016), i koeditor Reading Winnicott (sa Lesley Caldwell, 2011).

Dr Jane Peringer (Džejn Perindžer) je trening analitičar i supervizor Britanskog psihoanalitičkog društva. Radi puno radno vreme kao psihoanalitičar. Njena interesovanja pokrivaju procenu mogućnosti individualnog razvoja i pacijenata i analitičara, kao i upoređivanje različitih kliničkih pristupa u psihoanalitičkoj praksi.

Dr Kate Pugh (Kejt Pju) je trening analitičar i supervizor Britanskog psihoanalitičkog društva i, pored privatne prakse, radi kao specijalizovani psihijatar – psihoterapeut pri Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS). Kako u Londonu, tako i u inostranstvu, podučava razne profesionalce iz oblasti mentalnog zdavlja psihoanalitičkim konceptima. Takođe, predavala je o učenju Vilfreda Biona, psihosomatskim pojavama, i odnedavno, o odnosu psihoanalize i politike. Autor je studije u knjizi A Deeper Cut: Further Explorations of the Unconscious in Social and Political Life (priredio David Morgan, 2021).  

Margaret Rustin (Margaret Rastin) je dečiji, adolescentni i psihoterapeut za odrasle, počasni član Britanskog psihoanalitičkog društva. Od 1985-2007. godine bila je direktor Službe za dečiju psihoterapiju na Tavistok klinici, gde je bila dekan Odeljenja za postdiplomske studije. Autor je mnogih studija na temu prakse i edukacije dečije analize, kao i o odnosu psihoanalize i književnosti. Zajedno sa Majklom Rastinom, koautor je knjiga Reading Klein (2016), Mirror to Nature: Drama, Psychoanalysis and Society (2002), koeditor i jedan je od autora studija u knjigama Short-term Psychoanalytic Psychotherapy for Adolescents with Depression (2016),
Young Child Observation (2013), Assessment and Child Psychotherapy (2000).

Francis Grier (Fransis Grier) je trening analitičar i supervizor Britanskog psihoanalitičkog društva, glavni i odgovorni urednik Međunarodnog časopisa za psihoanalizu (IJPA). Vodi seminar za psihoterapeute na Odeljenju „Ficdžon“ (Fitzjohn) Tavistok klinike, koje omogućava psihoanalitičko lečenje pacijentima koji inače ne bi imali pristup psihoanalizi. Autor je i editor brojnih članaka, kao i dve knjige o psihoterapiji parova (Oedipus and the Couple, 2005); radova objavljenih u IJP o dve Verdijeve opere (Rigoletto i La Traviata), o iskrivljenom viđenju Betovena kao ženomrsca, o muzikalnosti u ordinaciji, kao i o muzici nagona i perverzija. Pre psihoanalitičkog treninga, bio je profesionalni muzičar. Prvi je muzičar koji je održao individualni koncert u okviru promenadnih koncerata u Rojal Albert Holu (1985. godine), dok je 2012. godine dobio nagradu za najboljeg britanskog kompozitora.

Dr Gigliola Fornari Spoto (Đilola Fornari Spoto) je trening analitičar i supervizor Britanskog psihoanalitičkog društva, i član Fondacije „Melani Klajn”. Završila je medicinu i psihijatriju u Italiji, kao i trening za psihoanalitičare pri Britanskom institutu za psihoanalizu. U svom radu, bavi se različitim aspektima psihoanalitičkog treninga i pojedinačnim temama kao što su anksioznost i Edipov kompleks. Autor je studije “The Psychoanalytical Training in Flux” u knjizi The Future of Psychoanalysis (2017), i priređivač je knjige Erika Brenmana Recovery of the Lost Good Object (2006).

Michael Mercer (Majkl Merser) je viši psihoanalitičar i potpredsednik Britanskog psihoanalitičkog društva. Bivši je predsednik Komiteta za etiku i Komiteta za kliničke aktivnosti BPAS. Predsedavao je Komitetom za profesionalne standarde Britanskog psihoanalitičkog saveta (BPC), i nekadašnji je direktor Odseka za odrasle pri Tavistok klinici. Bio je viši upravnik službe za mentalno zdravlje u Kengsingtonu i Čelsiju u Londonu. Pored kliničkog rada i supervizije, organizacije i problemi profesionalne saradnje su njegov dugogodišnji interes. Autor je rada Bearable or Unbearable: Unconscious communication in management (2008).

VODITELJI DISKUSIONIH GRUPA

Gordana Batinica je trening analitičar i supervizor Britanskog psihoanalitičkog društva; dečiji je psihoterapeut koja je svoju edukaciju završila na Tavistok klinici. Od dolaska u London 1989. godine, do 2003. godine, radila je na različitim klinikama pri Nacionalnoj službi za zdravlje (NHS) kao psihijatar i dečiji psihoterapeut. Od 2003. godine radi isključivo kao psihoanalitičar u privatnoj praksi. Paralelno predaje i supervizira u Velikoj Britaniji (u Londonu i Oksfordu) i inostranstvu (u Srbiji i Belorusiji). Nekadašnji je vanredni predavač na Odeljenju za odrasle na Tavistok klinici. Trenutno je sekretar Komiteta za edukaciju Britanskog psihoanalitičkog društva (BPAS). Rođena je u Beogradu gde je završila gimnaziju i Medicinski fakultet sa specijalizacijom iz neuropsihijatrije. Do odlaska u London, radila je na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu pri Kliničkom centru u Beogradu.
Član je Centra za psihoanalizu: klinika & teorija u Beogradu.

Brankica Aćimović je psihoanalitičarka Beogradskog psihoanalitičkog društva i članica je Internacionalne psihoanalitičke asocijacije (IPA). Pre privatne psihoanalitičke prakse, dugo godina je radila kao psihijatar u Institutu za psihijatriju, Kliničkog centra Srbije. Članica je Centra za psihoanalizu: klinika & teorija u Beogradu. Jedna je od priređivača knjige Dovoljno dobro roditeljstvo (Narodna knjiga, 2006).

Biljana Pirgić je psihoanalitičarka Beogradskog psihoanalitičkog društva i dečija i adolescentna psihoterapeutkinja UDAPS-a. Radi u privatnoj praksi od 2009. godine. Do tada je radila u Institutu za mentalno zdravlje, Beograd i u KBC „Dr Dragiša Mišović“, Beograd. Članica je Internacionalne psihoanalitičke asocijacije (IPA), kao i Udruženja za dečiju i adolescentnu psihoanalitičku psihoterapiju Srbije (UDAPS) i Evropske psihoterapijske federacije (EPF). Članica je Centra za psihoanalizu: klinika & teorija u Beogradu. Jedna je od priređivača knjige Dovoljno dobro roditeljstvo
(Narodna knjiga, 2006).

dr Tanja Nešić je konsultant dečije i adolescentne psihoterapije edukovana na Tavistok klinici. Pre treninga za dečijeg i adolescentnog psihoterpaeuta završila je kliničku psihologiju. Niz godina bila je direktor službe i klinički direktor unutar Nacionalne zdravstvene službe (NHS), Službe za mentalno zdravlje dece i adolescenata (CAMHS) gde je bila odgovorna za pružanje usluga dečije i adolescentne psihoterapije u pet dečijih i porodičnih klinika (CFCS) koje su pokrivale veliko geografsko područje. Trenutno radi kao klinički direktor nezavisne službe za mentalno zdravlje dece i adolescenata gde predvodi multidisciplinarni tim i tim sudskih veštaka, kao i u privatnoj praksi. Konsultuje i supervizira u Velikoj Britaniji i u inostranstvu. Rođena je u SFRJ, gde je živela do odlaska u Veliku Britaniju 1988. godine.

dr Marija Stojković je psihijatar i dečiji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut. Posle specijalizacije psihijatrije u Beogradu, edukovala se u Londonu na Tavistok klinici i u Ana Frojd Centru. Za dečijeg i adolescentnog psihoanalitičkog psihoterapeuta kvalifikovala se 2004. godine, a 2016. i za psihoanalitičkog psihoterapeuta para roditelj–beba. Radila je kao dečiji i adolescentni konsultant-psihoterapeut u Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS) u Londonu, gde je bila i supervizor edukanata iz dečije i adolescentne psihoterapije. Tokom dve decenije rada u Velikoj Britaniji, predavala je na Tavistok klinici, Centru za psihoanalitičke studije Univerziteta u Eseksu, i Ana Frojd Centru gde od 2015. godine vodi seminare iz opservacije beba i gde je do 2017. godine vodila i opservacijski modul na dva master programa. Opservaciju beba takođe je vodila i u Asocijaciji za grupne i individualne psihoterapeute (AGIP) u Londonu. Trenutno je edukator UDAPS-a u Beogradu, i gostujući predavač na Tavistok klinici i Ana Frojd Centru u Londonu.